Zagrożenie wirusami w Polsce - Nobilis Media

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:Zagrożenie wirusami w Polsce
   
      Think tank Nobilis Media podejmuje już od dawna inicjatywy szkoleniowe mające wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa, nie tylko w zakresie obronności, po¬nieważ zagrożenia hybrydowe mają obecnie różnorakie oblicza. 25 lutego odbyła się konferencja szkoleniowa w ramach platformy Security Forum Szczecin: Bezpieczeństwo ekologiczne i epidemiologiczne kraju . Sytuacja kryzysowa : rozwój ASF i ptasiej grypy . Potencjalne Scenariusze i wsparcie dla producentów żywności.

     – Afrykański pomór świń , ptasia grypa i inne zagrożenia epidemiologiczne są obecnie uzna¬wane za poważne zagrożenie dla producentów żywności i pozycji Polski jako eksportera żywności. Konferencja zgromadziła ponad 60 uczestników z całej Polski przedstawicieli : nadleśnictw z Pomorza Zachodniego, lekarzy weterynarii, producentów żywności , Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego innych instytucji i firm. Udział w konferencji szkoleniowej wzięli : dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie Maciej Prost , naczelnik ABW na Pomorze Zachodnie Łukasz Adamiak , dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Emilia Niemyt , dyr. Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Adam Kalinowski, z-ca dyr. Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Spożywczych Edyta Grabowska, czy członek Zarządu Drobimex Sp. z o.o. Dariusz Szulc.

     Dr Maciej Prost, Zachodnio¬pomorski Wojewódzki Inspektor Weterynarii w Szczecinie jako główne zagrożenia wymienił jeszcze bioterroryzm i agroterroryzm (wykorzystanie patogenów choro¬botwórczych przeciwko zwierzę¬tom hodowlanym oraz uprawom rolniczym dla wywołania strat w gospodarce państwa), który w okresie 1995-2018 w gospodarce światowej spowodował straty rzędu 100 miliardów euro. – Powodem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce jest m.in. duża liczebność dzików, olbrzymie pola kukurydzy i rzepaku, rozdrobnienie oraz niski poziom produkcji we wschodniej części kraju, brak utożsamiania prywatnego interesu z interesem narodowym – wylicza Prost. – Nie wykluczamy, że może dochodzić też do celowego zakażenia hodowli. Polska do 2018 roku do walki z ASF wydała 140 milionów. Zda¬niem M. Prosta, afrykański pomór świń może być „narzędziem do terroryzmu”. - Uważam, że standardowe postępowania Inspekcji Wete-rynaryjnej powinny tylko uzu¬pełniać działania odpowiednich służb, które w tej kwestii mają szerokie pole do popisu. Nowoczesnym środkiem do wspomagania walki z zagrożenia¬mi epidemiologicznymi typu ASF i ptasia grypa jest Janobio. Bio¬bójczy preparat wymyślił i opa-tentował opolski przedsiębiorca Jarosław Konarzewski wraz ze swoim zespołem.

     Wiele krajów jest zainteresowanych wykluczeniem Polski z rynku żywności. Pojawienie się wirusa ASF może być celowym działaniem - takie stwierdzenia padały podczas konferencji poświęconej transgranicznemu bezpieczeństwu epidemiologicznemu, która odbywa się w Szczecinie. - Niemcy bardzo szczelnie chronią swoją granicę przed ASF, stąd jeśli Polsce przyklei się łatkę kraju, który nie jest przygotowany do ochrony przed ASF-em, to będzie to miało hybrydowe uderzenie w reputację producentów żywności. Tym samym, my jako producent, jeden z największych producentów żywności w Europie. To będzie potężne uderzenie w ten sektor - mówi komandor Artur Bilski, organizator spotkania. Chcemy tego uniknąć dlatego uczulamy służby państwowe ,że tego typu zagrożenie są realne , a działania hybrydowe toczą się w wielu obszarach i żeby im zapobiegać potrzebna jest wiedza i koordynacja działań.

Z poważaniem

Kmdr por. rez. Artur Bilski
Prezes Zarządu think tanku Nobilis Media
tel. kom.: 512 488 229 NIP: 851-310-21-12 e-mail: biuro@nobilismedia.pl |nobilismedia.pl
___________________________________________________________________________________________________________________________________

NASZYMI PARTNERAMI SĄ:                                                                


Szybki kontakt:

tel. 512 488 229

e-mail: biuro@nobilismedia.pl


Numer konta do zamówień:

Nazwa banku: BNP PARIBAS BANK POLSKA
79 1600 1260 0004 0907 3757 5001


Dane kontaktowe:
Nobilis Media sp. z o.o.

ul. Kopańskiego 19/21. 71-050 Szczecin

NIP: 8513102112

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego