Książki - Nobilis Media

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Książki:"Elementarz Bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego".

W związku ze inauguracją Safety Forum Szczecin 2016, nadchodzącym Szczytem NATO w Warszawie, a przede wszystkim Światowymi Dniami Młodzieży, chcemy przybliżyć wszystkim problematykę bezpieczeństwa. Dlatego think tank Nobilis Media przygotował specjalną ofertę w ramach kampanii Bezpieczny Region. Bezpieczna Polska.

To wyjątkowa pozycja na polskim rynku wydawniczym, która adresowana jest do tych wszystkich, którzy zainteresowani są obronnością i bezpieczeństwem. Zasadniczym celem książki jest przekazanie uporządkowanej wiedzy na temat współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa RP, roli Sił Zbrojnych w tym systemie, znaczenia NATO i UE jako gwarantów bezpieczeństwa Polski, a także systemu bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnień zadań organów administracji publicznej. Opracowanie zostało wzbogacone o liczne przykłady omawianych kategorii i pojęć z zakresu bezpieczeństwa.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich scharakteryzowano pojęcie bezpieczeństwa i jego typy oraz przedstawiono katalog zagrożeń dla bezpieczeństwa i obowiązujące dokumenty w tej dziedzinie, z uwzględnieniem aktualnej Strategii bezpieczeństwa narodowego RP z 2014 r. W rozdziale drugim omówiono rolę Sił Zbrojnych w systemie bezpieczeństwa RP, ich organizację, zadania, liczebność i wyposażenie.

Trzeci rozdział poświęcono syntetycznej analizie międzynarodowych uwarunkowań bezpieczeństwa RP, z uwzględnieniem głównych kierunków polityki zagranicznej Polski w zmieniającym się po 1989 r. otoczeniu międzynarodowym, znaczenia NATO jako kluczowego gwaranta bezpieczeństwa RP, wspólnej polityki bezpieczeństwa Europy Zachodniej po 1945 r., roli Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz udziału Sił Zbrojnych RP w misjach poza granicami kraju (1989-2015).

Rozdział czwarty przedstawia charakterystykę zachodniopomorskich aspektów systemu bezpieczeństwa, zawierającą podstawowe dane o województwie zachodniopomorskim i rozlokowanych w regionie Siłach Zbrojnych, opis powstania i znaczenia Dowództwa Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecnie, zadania organów administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa oraz kwestie związane z kształtowaniem postaw proobronnych i edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Na końcu książki zamieszczono bibliografię, słowniczek pojęć i terminów związanych z bezpieczeństwem oraz wykaz stopni wojskowych obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP.


„Elementarz Bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego”
format A5, 90 str. Cena 35 zł wraz z kosztami przygotowania do wysyłki.

Artur Bilski - „Widok na Sarajewo” - to pasjonująca opowieść o zmaganiach polskich żołnierzy podczas pierwszej operacji NATO na Bałkanach. Stawką był nie tylko pokój w tej części Europy, ale również nasze członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. „Widok na Sarajewo” to zbiór reportaży, które są przypomnieniem początków naszej współpracy z Sojuszem w realiach bałkańskiej operacji pokojowej. Widok na Sarajewo to doskonała lektura dla młodzieży i studentów przybliżająca w sposób beletrystyczny drogę Polski do NATO. Książka to także psychologiczną wędrówka w głąb bałkańskiej mentalności i duchowości, o której trzeba sobie znowu przypomnieć. Książka jest literackim reportażem ze spalonej ziemi, gdzie nawoływano i zabijano w imię ideologii, gdzie czystki etniczne, spalone kościoły, meczety i cerkwie znaczą ślady nienawiści. Autor - oficer i uczestnik misji pokojowej w Bośni i Hercegowinie w latach 1996-98 z pasją kreśli psychologiczne portrety ludzi tragicznie uwikłanych w wojnę, z której nie mogą się otrząsnąć i pokazuje, że nienawiść, niezależnie od doznanych krzywd, nie może być motorem życia, zawsze bowiem prowadzi do zniszczeń i śmierci. 

                                   
„Widok na Sarajewo” format A5, 150 str. Cena 25 zł. „ Misje pokojowe NATO – Nordycko Polska Brygada w Bośni i Hercegowinie”. Autor kmdr por. Artur Bilski.
W styczniu 1996 r. pierwsi żołnierze z Polski i NATO pojawili się na terytorium Bośni i Hercegowiny. Przekraczając pontonowy most na Sawie, łączący Chorwacje z Bośnią, Sojusz otworzył nowy rozdział swojej historii, który dobiegł końca w grudniu 2004, kiedy Unia Europejska przejęła dowództwo operacji. Ten chrzest bojowy zakończył się dla NATO sukcesem. Polacy mieli w nim swój duży udział, o którym traktuje wydawnictwo.
Uczestnictwo Polski w Nordycko Polskiej Brygadzie było historycznym wydarzeniem, ponieważ zapoczątkowało naszą współpracę wojskową z Sojuszem podczas operacji pokojowej w Bośni i Hercegowinie. Nordycko Polska Brygada była dobrym przykładem międzynarodowej współpracy. Wyzwanie przed którymi stanęła i zdobyte doświadczenia mogą być wykorzystane przez inne tego typu jednostki, a także do popularyzacji polskich sukcesów w budowie wielonarodowych jednostek.
Wielonarodowe operacje wojskowe będą one polityczną i wojskową koniecznością. Wojskową ,ponieważ można wykorzystać wspólnie posiadane siły oraz umiejętności i zmniejszyć koszty interwencji oraz polityczną, gdyż daje to większą legitymacje do przeprowadzenia operacji pokojowych. 
Wydawnictwo w wersji językowej angielskiej jest doskonałą prezentacja polskich doświadczeń z tej operacji NATO do wykorzystania przez oficerów służących w strukturach NATO jaki i dla studentów różnych kierunków nie tylko AON, ale również uczelni cywilnych.


„Nordic – Polish Brigade”
format A5, 40 str. Cena 20,00 zł. Książka dostępna tylko w formacie pdf.Zapraszamy do kontaktu w celu zakupu książek lub skorzystania z Naszego >>>formularza kontaktowego<<<.


NASZYMI PARTNERAMI SĄ:                                                                


Szybki kontakt:

tel. 512 488 229

e-mail: biuro@nobilismedia.pl


Numer konta do zamówień:

Nazwa banku: BNP PARIBAS BANK POLSKA
numer konta: 79 1600 1260 0004 0907 3757 5001


Dane kontaktowe:
Nobilis Media sp. z o.o.

ul. Kopańskiego 19/21. 71-050 Szczecin

NIP: 8513102112

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego