Wywiad z Jarosławem Dybowskim, Dyrektorem Wykonawczym ds. Energetyki PKN Orlen - Nobilis Media

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:Wywiad z Jarosławem Dybowskim, Dyrektorem Wykonawczym ds. Energetyki PKN Orlen

Kiedy PKN ORLEN wybuduje pierwsze elektrownie wiatrowe na Morzu Bałtyckim?

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest jednym ze strategicznych projektów PKN ORLEN. Co więcej wpisuje się on w założenia aktualizowanej polityki energetycznej kraju, która zakłada, że od 2030 roku na terenie Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej moc morskich farm wiatrowych osiągnie łącznie 4,6 GW. To w końcu również realizacja założeń europejskiego zielonego ładu, który jest odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, przed którymi stoi Polska i Europa. Wszystko to składa się na wizję transformacji energetycznej naszego kraju, w której nisko- i zeroemisyjne źródła energii pełnią ważną rolę w miksie energetycznym. Jeśli chodzi o nasz projekt to decyzję inwestycyjną chcielibyśmy podjąć w 2023 lub 2024 roku. Sam etap budowy może potrwać 2-3 lata w zależności od przyjętej technologii oraz ograniczeń środowiskowych.

Ostatni raz rozmawialiśmy dokładnie rok temu. Na jakim etapie znajduje się projekt?

Kontynuujemy prace przedinwestycyjne. Finalizujemy badania środowiskowe, które musiały obejmować dwa sezony zimowe. Prowadzimy też pomiary wietrzności. Zakończyliśmy wstępne badania geotechniczne dna morskiego, dzięki którym uzyskaliśmy dobry materiał wyjściowy do kolejnych etapów prac projektowych. Spełniamy też warunki przyłączenia farmy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Za nami również opracowanie wstępnej koncepcji technicznej, a do końca roku chcemy wybrać partnera branżowego. Budowa morskiej farmy wiatrowej to bardzo złożony i wieloetapowy proces. Pomimo całej jego złożoności do tej pory prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Czy PKN ORLEN ma plany rozwojowe energetyki wiatrowej na Pomorzu Zachodnim?

Jesteśmy świadomi tego, jaką szansą dla gospodarki jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Budowa farmy wiatrowej nie jest możliwa bez odpowiedniego zaplecza logistycznego, infrastruktury portowej czy choćby dostępności samych materiałów, co naturalnie otwiera nowe możliwości rozwoju dla firm i regionów. Nasza farma zlokalizowana jest w środkowej części polskiego wybrzeża, na zachód od Łeby. Port inwestycyjny i operacyjny zostaną z pewnością wybrane tak, aby minimalizować czas niezbędny na transport zarówno w fazie inwestycji, jak i w fazie operacyjnej. Liczymy jednak na to, że w przyszłości powstaną możliwości inwestowania w morską energetykę wiatrową zlokalizowaną w zachodniej części naszego wybrzeża. Obecna lokalizacja nie wyklucza jednak zaangażowania firm z Pomorza Zachodniego. W Polsce od dawna działają firmy dostarczające elementy morskich farm wiatrowych i infrastruktury pomocniczej, które wykorzystywane są przy budowie farm na całym świecie. Chcemy korzystać z tego doświadczenia i potencjału, zapraszając polskie podmioty do przetargów i współpracy. Może to być nowy impuls do rozwoju biznesu, również tego z terenu Pomorza Zachodniego. Trzeba jednak pamiętać, że wiele będzie zależało od samych firm. Współpraca w ramach przyszłego łańcucha dostaw dla farm offshore będzie od nich wymagała odpowiedniego przygotowania i inwestycji.

Jakie największe przeszkody stoją przed inwestycjami w farmy wiatrowe?

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe to całkowicie nowy obszar dla polskiego sektora energetycznego. Prowadzenie tak ogromnego i złożonego projektu wymaga precyzyjnej koordynacji wielu strumieni prac i prowadzenia ich zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Dlatego tak ważne dla PKN ORLEN jest pozyskanie - do końca tego roku - partnera branżowego, który ma wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji. Istotne jest również zabezpieczenie projektu po stronie regulacyjnej oraz pod kątem możliwości wyprowadzenia mocy, poprzez przygotowanie infrastruktury sieciowej na poziomie KSE. Bez wątpienia elementem, na który czeka otoczenie biznesowe jest tzw. ustawa offshore. Jej przyjęcie z pewnością będzie nowym impulsem dla rozwoju całego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Czy pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na tempo prowadzonych prac?

Pandemia COVID-19 będzie miała znaczący wpływ na gospodarkę na wielu poziomach. Jednak jak do tej pory, wszystkie realizowane przez PKN ORLEN inwestycje, zarówno te będące w fazie przygotowań, jak projekt morskich farm wiatrowych, przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Rozmawiał : Artur Bilski/Nobilis Media
___________________________________________________________________________________________________________________________________

NASZYMI PARTNERAMI SĄ:                                                                


Szybki kontakt:

tel. 512 488 229

e-mail: biuro@nobilismedia.pl


Numer konta do zamówień:

Nazwa banku: BNP PARIBAS BANK POLSKA
79 1600 1260 0004 0907 3757 5001


Dane kontaktowe:
Nobilis Media sp. z o.o.

ul. Kopańskiego 19/21. 71-050 Szczecin

NIP: 8513102112

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego