Wreczenie Nagród Nobilis 2019 - Nobilis Media

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:Wreczenie Nagród Nobilisy 2019Nagrody Nobilisy przyznane po raz trzeci 
   
      Podczas dwudniowej konferencji szkoleniowej Security Forum Szczecin odbywającej się 3-4 października w Hotelu Novotel think tank Nobilis Media po raz trzeci wręczył statuetki swojej dorocznej nagrody Nobilis. Nobilis po łacinie oznacza takiego, który postępuje dobrze, uczciwie, w sposób wspaniałomyślny, jest prawy, sprawiedliwy, bezinteresowny . Nagrodę Nobilis 2019 przyznano: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Oddział w Szczecinie (w kategorii – promotor bezpieczeństwa ekologicznego państwa), redakcji TVP3 Szczecin (w kategorii – promotor bezpieczeństwa i obronności) oraz firmie Wtórplast z Bielska Białej (za promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych).

     Nagroda Nobilis 2019 dla Instytucji Roku w kategorii Promotor Bezpieczeństwa Ekologicznego Państwa
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Oddział w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zarządza mieniem Skarbu Państwa, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną w północno-zachodniej Polsce. Na powierzchni ponad 690 tys. ha bardzo dobrze godzi różnorodne funkcje lasu – od produkcyjnych (dostarczając na rynek odnawialnego surowca jakim jest drewno), poprzez przyrodnicze (chroniąc najcenniejsze fragmenty lasów, zarówno florę, jak i faunę) aż do społecznych (przygotowując infrastrukturę turystyczną, prowadząc edukację przyrodniczą). Szczecińscy leśnicy od 75 lat dbają o polskie lasy na tych terenach, poprzez ich właściwe zagospodarowanie i użytkowanie. To dzięki nim lasy te są w dobrej kondycji zdrowotnej, wzrasta ich powierzchnia, a prowadzona gospodarka leśna stanowi istotny wkład do rozwoju gospodarczego kraju.

     Nagroda w Kategorii Promotor Bezpieczeństwa i Obronności
Redakcja TVP 3 Szczecin

Redakcja wiele czasu na antenie poświęca sprawom związanym z bezpieczeństwem i obronnością . Misję publiczną w tym zakresie realizuje poprzez materiały z poligonów, relację z ćwiczeń , rozmowy i reportaże. Jest to niezwykle cenny wkład w promowanie bezpieczeństwa i obronności w regionie zważywszy ,że na terenie Pomorza Zachodniego znajduje się blisko 20 proc. całego potencjału obronnego Polski, w tym Wielonarodowy Korpus Północny Wschód, 12 Dywizja Zmechanizowana , 8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, czy też 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

     Nagroda Nobilis 2019 dla Firmy Roku w Kategorii Promotor Nowoczesnych Rozwiązań Technologicznych
Firma Wtórplast z Bielska Białej za wprowadzenie na rynek kompozytów przeciwpożarowych.

Technologia FIPRON umożliwiła zbudowanie w pełni autonomicznych systemów zapobiegania pożarom. Zawarty w produktach FIPRON środek gaśniczy „oczekuje” przez wiele lat w miejscu ryzyka pojawienia się ognia, aby uaktywnić się już w pierwszej fazie pożaru. Produkty FIPRON to materiały kompozytowe zawierające mikrokapsułki z zamkniętym wewnątrz środkiem gaśniczym. Po osiągnięciu temperatury aktywacji powłoka mikrokapsułek pęka, a skoncentrowany pod wysokim ciśnieniem, płynny środek gaśniczy, zostaje uwolniony w postaci obojętnego gazu. Aktywowany produkt FIPRON eliminuje skutki zapłonu wypierając tlen z ogniska pożaru oraz gwałtownie chłodząc jego otoczenie.

Z poważaniem

Kmdr por. rez. Artur Bilski
Prezes Zarządu think tanku Nobilis Mediatel. kom.: 512 488 229 NIP: 851-310-21-12 e-mail: biuro@nobilismedia.pl |nobilismedia.pl
___________________________________________________________________________________________________________________________________

NASZYMI PARTNERAMI SĄ:                                                                


Szybki kontakt:

tel. 512 488 229

e-mail: biuro@nobilismedia.pl


Numer konta do zamówień:

Nazwa banku: BNP PARIBAS BANK POLSKA
79 1600 1260 0004 0907 3757 5001


Dane kontaktowe:
Nobilis Media sp. z o.o.

ul. Kopańskiego 19/21. 71-050 Szczecin

NIP: 8513102112

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego