Szkolenia: Prawne Aspekty Zarządzania Kryzysowego - Nobilis Media

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolenia: Prawne Aspekty Zarządzania KryzysowegoThink tank Nobilis Media rozpoczyna w 2018 r. cykl szkoleń z zakresu "Prawnych aspektów zarządzania kryzysowego" . Pierwsze szkolenie odbyło się dla Inspekcji Weterynaryjnych z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii województwa Zachodniopomorskiego.

W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu urzędników odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania epidemiom na terenie województwa z wykorzystaniem siatki zarządzania kryzysowego.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z wszystkimi istotnymi elementami tematyki, w tym metodyką rozpoznawania zagrożeń, oceną ryzyka, budową planów zarządzania kryzysowego, współpracą organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w regionie, planowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem działań związanych za zarządzaniem kryzysowym, oraz usuwaniem skutków zagrożeń.

Spotkanie stanowiło element cyklu szkoleń związanych z implementacją skutecznych rozwiązań zarządzania kryzysowego w organach administracji publicznej.

Think tank Nobilis media wychodzi z ofertą szkoleń dla przedsiębiorstw strategicznych i administracji państwowej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy prawnej i umiejętności zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich następstw a także przygotowanie do zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie ukierunkowane jest na przygotowanie do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami i rozwiązaniami prawnymi stosowanymi w administracji publicznej, instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach. Szkolenie zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kryzysowego i w zakresie zarządzania bezpieczeństwem korporacyjnym i publicznym. Ponadto szkolenie zapewnia wiedzę o aktualnych standardach związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Program szkolenia:
1. System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym, istota systemu i podstawy prawne jego funkcjonowania.
2. Rola i zadania organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego. Zespoły i centra zarządzania kryzysowego.
3. Rola i zadania podmiotów niepublicznych w realizacji systemu zarządzania kryzysowego.
4. Obowiązki kadry zarządzającej związane z wdrożeniem systemu zarządzania kryzysowego.
5. Istota i cel opracowania Planu zarządzania kryzysowego i Planu infrastruktury krytycznej.
6. Charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka.
7. Metodyka opracowania planu zarządzania kryzysowego.
8. Standardowe procedury operacyjne i procedury reagowania kryzysowego.
9. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych.
10. Rekapitulacja szkolenia.


Kmdr por. rez. Artur Bilski

Prezes Zarządu think tanku Nobilis Media

tel. kom.: 512 488 229 NIP: 851-310-21-12 e-mail: biuro@nobilismedia.pl |nobilismedia.pl

NASZYMI PARTNERAMI SĄ:                                                                


Szybki kontakt:

tel. 512 488 229

e-mail: biuro@nobilismedia.pl


Numer konta do zamówień:

Nazwa banku: BNP PARIBAS BANK POLSKA
numer konta: 79 1600 1260 0004 0907 3757 5001


Dane kontaktowe:
Nobilis Media sp. z o.o.

ul. Kopańskiego 19/21. 71-050 Szczecin

NIP: 8513102112

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego