Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Partnerem Strategicznym Konferencji Dronowej Security Forum Szczecin - Nobilis Media

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Partnerem Strategicznym Konferencji Dronowej Security Forum Szczecin

    

    23 września w Szczecinie odbyła się konferencja Security Forum Szczecin pt. : Bezzałogowe systemy powietrzne dla wzmocnienia bezpieczeństwa infrastruktury miejskiej i przemysłowej. Think tank Nobilis Media już od wielu lat rokrocznie organizuje konferencję poświęcone systemom bezzałogowym . Tegoroczna edycja poświęcona była poświęcona jest prezentacji technologii bezzałogowych statków powietrznych, które mogą wspomóc zarządzanie przestrzenią miejską i przemysłową , a także wspomóc eksploatację i serwis farm wiatrowych.

W konferencji udział wzięli m.in. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie brygadier Jarosław Tomczyk, Naczelnik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z-ca dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu kmdr Jarosław Kukliński, zastępca dowódcy 14 Zachodniopomorska Brygada WOT podpułkownik Mirosław Radwan, naczelnik Delegatury ABW na Pomorze Zachodnie Konrad Barcewicz, dyrektor Zachodniopomorskiego Inspektoratu Weterynarii , dyrektor PŻM Andrzej Wróblewski. Patronem strategicznym wydarzenia była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W konferencji udział również wzięli przedstawiciele biznesu dronowego ze Szczecina , Rzeszowa , Łodzi , Trójmiasta . Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o uruchomieniu nowatorskiego projektu pilotażowego, polegającego na wdrożeniu usługi "Zaawansowanych lotów bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę". Do współpracy z PAŻP zaprasza jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realnym wpływem na kształtowanie przepływu ruchu dronów na swoich terenach. Nabór zorganizowany w formie konkursu jest częścią realizowanego przez Agencję projektu "Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt ten prowadzony jest od 2020 roku przez PAŻP we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwem Infrastruktury. Dzięki realizacji inwestycji wpisanych do Krajowego Plan Odbudowy beneficjentami projektów z KPO wartych 164 mln euro są przedsiębiorcy, producenci BSP, operatorzy i piloci bezzałogowych statków powietrznych, służby porządku publicznego, samorządy, służba zdrowia, instytucje badawcze i naukowe .

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w Polsce instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. To oni 365 dni w roku dbają na polskim niebie o bezpieczeństwo setek tysięcy samolotów i milionów pasażerów. Kontrola ruchu lotniczego to przede wszystkim bezpieczeństwo, ale też komfort i punktualność podniebnych podróży. PAŻP od lat wyróżnia się przy tym troską o środowisko naturalne przodując we wprowadzaniu w lotnictwie najnowocześniejszych technologii, a także proekologicznych technik pracy.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej od początku intensywnie wspiera również rozwój rynku dronów, czyli Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). W PAŻP tworzymy rozwiązania cyfrowe dla skokowego wzrostu wykorzystania BSP wierząc, że projekty BSP są usługami przyszłości. Stworzony i rozwijany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej System PansaUTM to unikalne w skali światowej narzędzie do planowania lotów BSP oraz komunikacji Pilotów BSP ze Służbami Żeglugi Powietrznej. System jako jeden z nielicznych na świecie posiada certyfikację Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest w Polsce używany operacyjnie. System PansaUTM stworzył możliwość budowy w Polsce ekosystemu U-Space: czyli technicznych, infrastrukturalnych oraz prawnych ram do rozwoju rynku usług dronów.

Gminy, związki i konsorcja gmin do końca listopada br. mają czas na złożenie pierwszej aplikacji w konkursie, w wyniku którego wybrane zostaną trzy lokalizacje, w których rozpocznie się pilotaż wdrażania usługi lotów dronów na masową skalę; oferty przyjmuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

 


Kmdr por. rez. Artur Bilski
Prezes Zarządu think tanku Nobilis Mediamobile: +48 512 488 229 NIP: 851-310-21-12 e-mail: biuro@nobilismedia.pl |nobilismedia.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________

NASZYMI PARTNERAMI SĄ:                                                                


Fast contact:

mobile +48 512 488 229
e-mail: biuro@nobilismedia.pl


The account number for orders:

Name of bank: BNP PARIBAS BANK OF POLAND
account nr:  79 1600 1260 0004 0907 3757 5001


Contact details:
Nobilis Media sp. z o.o.

ul. Kopańskiego 19/21. 71-050 Szczecin POLAND

NIP: 8513102112

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego