Czy Siły Zbrojne wykorzystają farmy wiatrowe na Bałtyku ? - Nobilis Media

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czy Siły Zbrojne wykorzystają farmy wiatrowe na Bałtyku ?     Opinia Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego w sprawie opracowania stanowiska w sprawie określenia wymagań obronnych w polskich obszarach morskich

     Kmdr Zygmunt Białogłowski - Szef Sztabu Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej RP /Dowództwa Komponentu Morskiego

     

Rozmieszczenie dodatkowych sensorów obserwacji przestrzeni morskiej i powietrznej na elementach konstrukcyjnych morskich farm wiatrowych w znaczny sposób zwiększyłoby zdolności Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego do budowania morskiej świadomości sytuacyjnej . W zależności od rodzaju instalowanych sensorów pozwoliło by to na zasilenie obrazu sytuacji morskiej w informacje z powierzchni morza, toni wodnej oraz przestrzeni powietrznej. Pozyskane w ten sposób dane wzbogaciłyby obecnie wykorzystywane systemy do budowy morskiej świadomości sytuacyjnej na Morzu Bałtyckim , w obszarach takich jak: rozpoznanie, nadzór nad bezpieczeństwem morskim, system ratownictwa morskiego. Zwiększyłyby również zdolności MW w obszarze współpracy sojuszniczej i międzynarodowej.

W zakresie pozyskania dodatkowych informacji rozpoznawczych należy stwierdzić, że planowana obecnie lokalizacja MFW znajduje się poza głównymi rejonami prowadzenia działalności szkoleniowej przez okręty Federacji Rosyjskiej . Jednakże, doposażenie wybranych elementów MFW w urządzenia rozpoznania pozwoliłoby na stały monitoring ruchu okrętów rosyjskich – pozwoliłoby również na pozyskiwanie informacji dotyczących działalności tych jednostek poza poligonami morskimi (przejścia okrętów wzdłuż wybrzeża, dalekie rejsy itp.)

Z punktu widzenia obrony powietrznej, strefa obrony wybrzeża morskiego jest jednym z najbardziej dogodnych obszarów do działań środków napadu powietrznego potencjalnego przeciwnika, a tym samym stwarza warunki do skrytego przeniknięcia w głąb terytorium kraju różnych statków powietrznych i rakiet manewrujących. Efektywność obrony przeciwlotniczej w obronie wybrzeża morskiego w dużej mierze zależy od zapewnienia jak najwcześniejszej informacji o przeciwniku powietrznym z stacji radiolokacyjnych rozmieszczonych wzdłuż wybrzeża morskiego, a w tym opiniowanym projekcie również z radarów dyslokowanych w obszarach morskich farm wiatrowych.

Dlatego zamontowanie odpowiednich sensorów na elementach MFW i włączenie ich w Brzegowy System Obserwacyjny MW byłoby z pewnością wartością dodaną do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego przestrzeni powietrznej. W aspekcie obserwacji toni morskiej przedsięwzięcie to wiązałoby się z koniecznością rozmieszczenia na wybranych elementach farm wiatrowych urządzeń pozwalających na zbieranie danych hydroakustycznych. To zadanie wymagałoby utworzenia w Siłach Zbrojnych RP komórki odpowiedzialnej za zbieranie, obróbkę i analizę uzyskanych danych, co w połączeniu z danymi uzyskiwanymi z jednostek podwodnych, nawodnych i innych środków pozwoliłoby na utworzenie biblioteki danych hydroakustycznych jednostek wojennych operujących na Bałtyku.W aspekcie poprawy możliwości łączności: jeśli na farmach wiatrowych istnieje możliwość montażu sprzętu łączności, ze względu na potrzeby obronności, należy rozpatrzeć możliwość instalacji radiostacji VHF/UHF oraz radiotelefonów morskich. Pozwoli to znacząco zwiększyć zasięg środków radiowych tego pasma użytkowanych zarówno na potrzeby sytuacji poszukiwawczo ratowniczych na morzu , jak również na potrzeby łączności operacyjnej.

Mając na uwadze powyższe rozważania do zasadniczych sensorów, które zapewniłyby znaczne poszerzenie możliwości budowy morskiej świadomości operacyjnej należą: radary obserwacji morskiej i powietrznej, urządzenia umożliwiające wykrycie obiektów podwodnych i zbieranie danych hydroakustycznych o tych obiektach, głowice optoelektroniczne pracujące i paśmie promieniowania widzialnego i podczerwieni, odbiorniki sygnału AIS oraz radiostacji VHF/UHF. Aby informacja pozyskana z sensorów rozmieszczonych na elementach MFW mogła być optymalnie wykorzystana musiałyby być one włączone do Systemu Obserwacji Brzegowej MW jako elementy końcowe kompatybilne z systemem dowodzenia i kontroli) wykorzystywanym w Marynarce Wojennej.

Parametry sensorów powinny być określone w wyniku wnikliwej analizy potrzeb operacyjnych. Przykładowo radary obserwacji nawodnej lub radary obserwacji nawodnej i celów niskolecących powinny być włączone do BSO MW i zapewniać prowadzenie rozpoznania radiolokacyjnego, zasilając w informację radiolokacyjną o sytuacji powietrznej i nawodnej narodowe oraz sojusznicze systemy dowodzenia i kontroli. Przekazywana informacja radiolokacyjna powinna być uzupełniona o dane pochodzące z systemów identyfikacji bojowej. Radary powinny być radarami trójwspółrzędnymi (3D) i zapewnić wykrywanie obiektów bezzałogowych oraz śmigłowców.

Zasadnym jest określenie w wymaganiach obronnych zastrzeżenia, że pewne elementy MFW powinny być dostosowane do montażu wojskowych systemów rozpoznania i dozoru w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej i wojny . Powinny określać szereg szczegółowych danych (kwestia przesyłania danych z i do sensorów zamontowanych na elementach MFW do użytkownika informacji, zasilania, posadowienia itd.). Wątpliwości jednak budzą założenia umiejscowienia (montażu) sprzętu wykorzystywanego do celów militarnych na obiektach które są własnością podmiotów cywilnych z udziałem kapitału zagranicznego. Ponadto znajdują się one poza terytorium RP na morzu otwartym (w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej) i montaż oraz wojskowe wykorzystanie takiego sprzętu powinno podlegać szczegółowej analizie prawnej. Należałoby również rozważyć jaka jest możliwość ochrony transmisji danych pozyskanych z tego typu sensorów, przy założeniu że ochroną mają zajmować się podmioty cywilne (prywatne i międzynarodowe).

tel. kom.: 512 488 229 NIP: 851-310-21-12 e-mail: biuro@nobilismedia.pl |nobilismedia.pl
___________________________________________________________________________________________________________________________________

NASZYMI PARTNERAMI SĄ:                                                                


Szybki kontakt:

tel. 512 488 229

e-mail: biuro@nobilismedia.pl


Numer konta do zamówień:

Nazwa banku: BNP PARIBAS BANK POLSKA
79 1600 1260 0004 0907 3757 5001


Dane kontaktowe:
Nobilis Media sp. z o.o.

ul. Kopańskiego 19/21. 71-050 Szczecin

NIP: 8513102112

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego