Bezpieczeństwo epidemiologiczne i ekologiczne Pomorza Zachodniego. OZE dla samorządów i rolnictwa - Nobilis Media

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:Bezpieczeństwo epidemiologiczne i ekologiczne Pomorza Zachodniego. OZE dla samorządów i rolnictwa

    Think tank Nobilis Media podejmuje już od dawna inicjatywy szkoleniowe mające wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa, nie tylko w zakresie obronności, ponieważ zagrożenia hybrydowe mają obecnie różnorakie oblicza. Dlatego 25 listopada odbyła się kolejna konferencja szkoleniowa w ramach platformy Security Forum Szczecin: : Bezpieczeństwo ekologiczne i epidemiologiczne Pomorza Zachodniego . OZE dla samorządów i rolnictwa.

     Forum Samorządowe Pomorza Zachodniego zdominowały tematy bezpieczeństwa ekologicznego i farm wiatrowych , a także tematy związane z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ASF na terenie Polski . Prelegenci przygotowali pełen pakiet informacji dla przybyłych przedstawicieli samorządów Pomorza Zachodniego, począwszy od polityki rządu w kwestii OZE , poprzez oferty developerów farm wiatrowych, a skończywszy na ramach prawnych i korzyściach finansowych dla gmin. W Forum oprócz samorządowców wzięli również udział dyrektorzy , kierownicy, przedstawiciele takich instytucji jak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii , Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa , Sanepidu , Wód Polskich, KOWR-u, BGK , GDDKiA a także zastępca dowódcy 14 Zachodniopomorskiej Brygady WOT.

     Warto sobie uzmysłowić ,że w bilansie energetycznym tego roku 10 proc. energii w naszym kraju pochodzić będzie z lądowych siłowni wiatrowych. Dlatego tematyka OZE była ważnym elementem spotkania. Uczestnicy Forum Samorządowego mieli okazję wysłuchać prezesa zarządu szczecińskiej firmy Vortex Macieja Peplińskiego , który zaprezentował możliwości współpracy z samorządami odnośnie budowy farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych . Maciej Pepliński wyjaśniał wątpliwości związane z kwestiami budowy i recyclingu farm wiatrowych. Podczas debaty z zastępcą dyrektora RDLP Krzysztofem Sieleckim podkreślał , iż w przypadku budowy wiatraków w obszarach leśnych są dobre praktyki. W wielu krajach europejskich bowiem takie obiekty w lasach działają. Forma Vortex buduje obecnie farmy wiatrowe na prywatnych terenach leśnych – podkreślił

     Na poprzednim Forum Samorządowym Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Edward Siarka potwierdził możliwości budowy przez Lasy Państwowe farm wiatrowych , zwłaszcza w obszarach które są w zarządzie leśników, zdegradowane przemysłowo, i nie zawsze nadające się do zalesienia. Ale do tego trzeba jeszcze przygotować się legislacyjnie – zauważył wtedy. – Europa ma zalesionych 37 proc obszarów, Polska w 30 proc. – przypomniał wiceminister dodając, że po drugiej wojnie światowej mieliśmy zalesionych 20 proc. obszaru kraju. – Docelowo zamierzamy zalesić 33 proc. kraju. - Drewno (40 mln m sześc. rocznie) stanowi 15 proc. polskiego eksportu – kontynuował Siarka. – Co nas sytuuje na piątym miejscu w Europie. – Mamy 26 tys. leśników a cała branża zapewnia pracę dla pół miliona osób.

     W wystąpieniu z-ca dyr. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Krzysztof Sielecki przedstawił sytuację związaną zakażeniami ASF wśród dzików żyjących w lasach i działania RDLP by przeciwdziałać temu zagrożeniu. Z kolei dr n. wet. Maciej Prost, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Weterynarii , jako główne zagrożenia dla polskiego rolnictwa i producentów żywności wymienia m.in. bioterroryzm i agroterroryzm (wykorzystanie patogenów chorobotwórczych przeciwko zwierzętom hodowlanym oraz uprawom rolniczym dla wywołania strat w gospodarce państwa), który w okresie 1995-2020 w gospodarce światowej spowodowały straty rzędu ponad 100 miliardów euro. – Powodem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce jest m.in. duża liczebność dzików, olbrzymie pola kukurydzy i rzepaku, rozdrobnienie oraz niski poziom produkcji we wschodniej części kraju, a także brak utożsamiania prywatnego interesu z interesem narodowym – wyliczał Prost. – Nie wykluczamy, że może dochodzić też do celowego zakażenia hodowli. Polska do 2020 roku do walki z ASF wydała ponad 140 milionów.


 


Kmdr por. rez. Artur Bilski
Prezes Zarządu think tanku Nobilis Mediamobile: +48 512 488 229 NIP: 851-310-21-12 e-mail: biuro@nobilismedia.pl |nobilismedia.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________

NASZYMI PARTNERAMI SĄ:                                                                


Fast contact:

mobile +48 512 488 229
e-mail: biuro@nobilismedia.pl


The account number for orders:

Name of bank: BNP PARIBAS BANK OF POLAND
account nr:  79 1600 1260 0004 0907 3757 5001


Contact details:
Nobilis Media sp. z o.o.

ul. Kopańskiego 19/21. 71-050 Szczecin POLAND

NIP: 8513102112

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego